ارزیابی فرصت‌های سرمایه گذاری

در بانا تیم، ریسک‌ها و مزیت‌های رقابتی بنیانگذاران را بسنجید، این کار را برای استارتاپ‌های پرتفولیوی خودتان انجام بدهید تا از شکست زودهنگام آن‌ها جلوگیری کنید. تنها بنیانگذاران شایسته می‌توانند تیم خود را از بحران‌ها به سلامت عبور دهند. این شایستگی‌ها را در کارآفرین‌های اطرافتان بشناسید و روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

درخواست مشاوره

ارزیابی فرصت‌های سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاران خطرپذیر، برای پیدا کردن تیم‌های با پتانسیل و رشد آن‌ها، کارهای زیادی انجام می‌دهند. با این حال هنوز مشکلات تیمی مهم‌ترین دلیل برای شکست استارتاپ‌ها و تیم‌های نوپا هستند. چه می‌شد اگر قبل از سرمایه‌گذاری بر یک تیم، می‌توانستیم نقاط ضعف ارتباطی و مشکلات احتمالی آن‌ها را تشخیص بدهیم و قبل از اینکه شرایط بحرانی شود و سرمایه‌گذاری از بین برود، کاری کنیم؟

ما با استفاده از مدل‌های اثبات شده‌ی شایستگی کارآفرینانه و استانداردهای بین المللی مدیریت منابع انسانی، بنیانگذاران استارتاپ موردنظرتان را بررسی می‌کنیم، وضعیت فعلی تیم‌شان را با استانداردهای روز دنیا می‌سنجیم و یک گزارش محرمانه آنلاین در اختیارتان می‌گذاریم. این گزارش چندین بار به سرمایه‌گذارانی شبیه شما کمک کرده تا از انتخاب‌های هیجانی دوری کنند و با اطمینان برنده‌ها را انتخاب کنند. شما هم می‌توانید در فرایند پیش از سرمایه‌گذاری برای انتخاب، و در فرایند مدیریت پرتفولیو برای ارتقای تیم، از این گزارش استفاده کنید.

چرا به ارزیابی فرصت‌های سرمایه گذاری نیاز داریم؟

تشخیص کارآفرینان شایسته در نقش مدیر

درک نقاط قوت و ضعف در تیم مدیریتی

انتخاب روش مناسب برای جهت‌دهی تیم مدیریتی

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری استارتاپی

مزایای ارزیابی فرصت‌های سرمایه گذاری

ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم

درخواست مشاوره